Danışman Astrolog HALUK AKÇAM - Astroloji Dersleri

  

Aşağıda detaylı olarak ilginize sunduğum "Astroloji Eğitimi ve Dersleri" konulu yazımın, aynı zamanda bu işin usulüne uygun olarak nasıl yapılması gerektiğini de göstermesi bakımından, astroloji öğrenmeye ilgisi olmayanlarca da okunmasında fayda vardır. Zira, ülkemizde bu konunun fazlasıyla yıpratıldığını ve tümüyle çıkarcılık uğruna perişan bir hale getirildiğini örnekleriyle yeterince görmüş bulunuyorum.

Özellikle astroloji alanında uzman olabilmek için hangi düzeyde çalışmalar gerektiğine daha fazla yer ayırdım. Ülkemizde bu düzeyi tutturabilecek kaç tane astrolog bulunduğunu ve buna karşın ne kadar çok sayıda astroloji dersi veren olduğunu takdirlerinize bırakıyorum. Üstelik, bir de şu noktayı dikkate almanızı dilerim: Danışman astrolog ünvanını hakkıyla taşıyabilmek için, uzman astrolog yetiştirecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak gerekmektedir. Anladığım kadarıyla, görmeyeli ülkemde bazı değerler çok ucuzlamış!

Astroloji Nasıl Öğrenilir?

Astroloji öğrenimine yeni başlayanların, mutlaka uzman bir astrolog eşliğinde ve sistemli bir biçimde çalışmaları gerekmektedir. Kendi başınıza temel astroloji bilgisini edinmek isterseniz, bu kez sadece konunun uzmanı kişiler tarafından yazılmış el kitaplarındaki yöntemleri uygulamak zorundasınız. Ticari amaçla yazılmış burç falcılığı kitaplarından kesinlikle uzak durmanızı ve uzman olmayan kişilerin verdiği derslere itibar etmemenizi öneririm. Zira, bu tür kitaplar veya dersler size yanlış ve eksik bir eğitim vermekten başka bir işe yaramayacağı gibi, paranızı ve vaktinizi de boş yere harcamanıza sebep olurlar.

Başlangıçta, klasik batı astrolojisinin (iki boyutlu geosentrik tropikal ekliptik) temellerini iyice öğrenmenizi ve sadece bu temel üzerinde çalışmanızı öneririm. Bu da ekliptik düzlemine göre hesap yapan, gök cisimlerinden sadece Güneş, Ay ve sekiz gezegen ile yetinen, Ay düğümlerini dikkate alan, onikilik ev sistemiyle çalışan, klasik beş büyük ve dört küçük açı ile kombinasyonlar kuran yöntemdir.

Klasik yöntemi iyice öğrendikten ve bu alanda yeterince alıştırma yaptıktan sonra, diğer yöntemleri öğrenmeye geçebilirsiniz. Ama, astrolojinin temeli olan klasik yöntemi bütünüyle anlamadan daha ileri tekniklere veya başka ekollerin yöntemlerine girerseniz, temeli sağlam olmayan tek katlı binanın üstüne apartman dikmeye çalışan kurnaz müteahhitten farkınız kalmaz. Herşey birbiri üstüne çöker ve sonunda ortaya sadece moloz yığınından oluşan bir mezbelelik çıkar. Üstelik, bu kez yeniden ve doğru bir biçimde astroloji öğrenimine başlamak isteseniz bile, önce bu anlamsız yığıntıyı temizlemek zorunda kalırsınız.

Astroloji öğrenimi, üstün bir zekayı veya özel ruhsal yetenekleri gerektirmez. Günlük yaşamında olayları bilimsel bir yöntemle değerlendirmeyi beceren, zihinsel saplantıları olmayan, eğriyi doğrudan ayırabilecek düşünme yetisine sahip herkes astrolojiyi öğrenebilir. Bu öğrenimde önemli olan, sabırla ve istekle çalışmaktır. Diğer bilim dallarında nasıl belirli bir yönteme göre sırayla öğrenilmesi gereken konular varsa, burada da aynı usul geçerlidir. Keza, bu alanda da kestirme yol diye bir şey yoktur. Başarılı olmak isteyenler, sürekli olarak çalışmak ve tecrübe kazanarak konuyu her seferinde daha iyi anlamak zorundadırlar.

Astrolojik yöntemi anlayabilmeniz için, öncelikle analitik düşünme alışkanlığına, basit matematik işlemleri yapabilmeye ve genel kültür bilgisine gereksiminiz vardır. Bu sebeple, en azından lise düzeyinde eğitiminiz olması beklenir. Ayrıca, uygulamalar genellikle insanlar üstünde olduğundan, hayatı ve insanı yeterince tanımak zorundasınız. Bu bakımdan, en azından yirmi yaş üstünde olmanızda da fayda vardır.

  

Astroloji Eğitiminde Temel Konular Hangileridir?

Astroloji, en kısa tanımıyla, gökyüzü olayları ile yeryüzü olaylarını karşılaştırmadan ibarettir. Dolayısıyla, eğitimin temel konusu bu iki alanı tanımak ve aralarındaki bağlantıyı tanımlayan kuralları öğrenmektir. Başlangıçta belirli bir süzgeçten geçirerek, bu iki alanın sadece en basit öğelerini ve kurallarını öğrenirsiniz.

Temel Astronomi Bilgisi

Gökyüzüne ilişkin olaylarda öncelikle Güneş Sistemi'nin ne olduğunu kısaca anlamaya çalışırız. Bu da basit astronomi bilgisini gerektirir. Yerküreyi merkez alarak, Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'u özellikle görünen hareketleri açısından tanırız. Yerküre'nin kendi etrafındaki ve Güneş etrafındaki dolanımına bağlı olayları öğreniriz. Ay'ın gökyüzündeki hareketine ilişkin özel durumları anlarız. Daha sonra, ekliptik düzlemine eşdeğer olan bir çember üzerinde, belirli bir tarihte bu gökcisimlerinin yerlerini nasıl gösterebileceğimizi öğreniriz. Güneşin doğduğu, battığı, tepede veya en altta bulunduğu noktaları nasıl hesaplayacağımızı anlarız. Klasik batı ekolünde, temel astroloji bilgisi, geosentrik ve tropikaldir. Başlangıç bilgileri de buna göre düzenlenir.

Astrolojik terminoloji açısından, bu basit astronomi bilgisi sayesinde, "doğum haritası çıkarma" işlemini öğrenmiş oluruz. 12'lik ev sistemlerinden sadece Placidus sistemini yeterince anlamak ve kısaca Koch sistemini de tanımak yeterlidir. Diğer sistemlerin sadece hangi esasa dayalı olduklarını bilip geçmekte yarar vardır. Harita üzerinde, gök cisimlerinin konumları, evler, burçlar, bunlar arasındaki açılar hesaplanıp çizildikten sonra, ikinci aşamaya gelinir: Gökyüzü olayları ile yeryüzü olayları arasında bir karşılaştırma yapabilmek için bazı kurallardan faydalanmak gerekmektedir. Astroloji eğitiminde buna temel yorum bilgisi denir.

Ancak, yorum bilgisine geçmeden önce, yeryüzü olayları içinde bizi ilgilendirenler hakkında da temel bilgiler edinmemiz gerekmektedir. Başlangıçta "doğum astrolojisi" bilgisi edindiğimize göre, konumuz da "insan" olduğuna göre, insanı tanımaksızın hakkında yorum yapmaya olanak yoktur.

İnsanın Fiziksel, Ruhsal ve Toplumsal Özellikleri

Esasen, insanı tanımak başlıbaşına bir sanattır, belki de hayatın temel direğidir. Ancak, astroloji öğreniminin başında bizi ilgilendiren kısmı sadece "insanı tanımaya olanak verecek temel bilgileri" öğrenmektir. Bu konu bazı okurlarıma gereksiz veya anlamsız gelebilir. Fakat, önce bir örnek üzerinde düşünecek olursanız, bu konunun vazgeçilmez gereğini daha iyi anlayabilirsiniz. Herhangi birisinin doğum haritasını çıkardınız, gerekli bütün hesapları yaptınız ve sonra da size öğretilen yorumlama bilgisine göre bazı sonuçlara vardınız. Pekiyi, ama vardığınız sonuçlar ne ile ilgilidir? Herhalde o kişinin davranışlarıyla, karakteriyle, ilişkileriyle, sağlığıyla, verimliliğiyle, düşünceleriyle, eğilimleriyle, ve benzeri özellikleriyle ilgili yorumlardır bunlar. O zaman size sormazlar mı, "acaba siz genel olarak insan davranışları, insan sağlığı, insanın ruhsal özellikleri hakkında ne biliyorsunuz?" diye!

İnsanı tanımadan hakkında ahkam kesmek kadar sorumsuzca bir davranış olamayacağını takdir edersiniz, umarım. Bu yüzden, astroloji öğreniminin başında nasıl ki astronomik malzemeye ve hesaplamaya ilişkin temel bilgiler gerekli ise, bu işlemlere göre hakkında yorum yapılacak kişiye ilişkin temel akademik bilgiler de o denli gereklidir.

Denebilir ki, günlük yaşam içinde zaten öyle veya böyle insanlar hakkında bir sürü şey öğreniyoruz. Dolayısıyla, daha fazla neyi bilmek gerekebilir ki! Öncelikle, bu tür yaklaşımı olanların ilerde uygulamak amacıyla astrolojiyi öğrenmeye hiç heves etmemelerini öneririm. Bu zihniyetle, çevrenizdekilere zarar vermekten öte bir şey yapamazsınız. Yazımın başında, astroloji öğrenimi için bilimsel yöntemle düşünce alışkanlığının gerekli olduğundan bahsetmiştim. "Ne olmuş yani, insanları hiç mi tanımıyoruz?" türünden savunmaların bilimsel düşünme biçimiyle en ufak bir ilgisi dahi yoktur.

Hakkında yorum yapacağımız insanı tanımaya olanak verecek bilgilere ilişkin disiplinler bellidir: İnsanı toplumsal bir varlık olarak nasıl değerlendireceğimizi sosyoloji kanalıyla öğreniriz. İnsanın kişisel değer yargıları, kişiliği ve davranışlarına ilişkin ön bilgileri psikoloji sayesinde alabiliriz. İnsan bedeninin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anatomik ve fizyolojik esaslarını öğrenmekle anlayabiliriz. İnsanın ruhsal ve zihinsel durumuna ilişkin değişikliklerin sebep ve sonuçlarını biraz olsun kavrayabilmek için de psikiatri bilgisine gerek duyarız.

Kısacası, astroloji öğreniminin başında, temel astronomi bilgisi kadar temel insan bilgisi de gereklidir. Bunun için de genel anlamda olmak üzere insana ilişkin anatomi, fizyoloji, psikoloji, psikiatri ve sosyolojı bilgisini edinmek gerekir. Ancak bundan sonra, herhangi bir kişi hakkında bu astronomi hesaplarına bakarak yorum yapılabilir. Bu çok önemli noktayı daima hatırlamakta yarar vardır: Müfredatında  insanı fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tanımaya ilişkin bölümleri olmayan astroloji dersleri eksik ve yetersiz olarak nitelenir ve bu gibi yarım yamalak bir öğrenimle hiçbir yere varılamaz. Bilimsel açıdan insanı tanımaya gerek görmeden, herhangi bir kimse hakkında yorum yapabileceğini veya o kişiye yardımcı olacağını iddia edenler, toplumsal ve bireysel açıdan insanlığa zarar vermekten öte bir işe yaramazlar.

Yorumlama Sanatı

Gökyüzüne ve yeryüzüne ilişkin olayları genel olarak tanıdıktan sonra, son aşamada bu iki farklı kategori arasındaki analojik bağıntının nasıl yapılacağını gösteren temel kuralları öğrenmeye başlarız. Bu kuralları bize yorumlama bilgisi olarak verirler. Biz de kendi yetenek ve tecrübemize göre kendi yorumlama sanatımızı ortaya koyarız.

Yorumlama bilgisinin temelinde, "ne nedir", "ne nerede duruyor ve diğeriyle hangi açıyı yapıyorsa yorumu nasıl olmalıdır" biçimindeki genel sorulara verilen cevap klişeleri vardır. Bu maksatla hazırlanmış el kitaplarında bu klişeleri bulabilirsiniz. Örneğin, "Mars gezegeninin veya İkizler burcunun veya dördüncü evin veya karşıt açının veya orta noktanın anlamı nedir?", veya "Mars İkizler burcunda iken hangi özellikleri işaret eder? Mars dördüncü evde iken hangi anlama gelir? Mars Venüs'le karşıt durumda iken hangi sonuç çıkarılır? Mars, Merkür ile Ay'ın orta noktasındayken nasıl yorumlanır?" gibi sorulara yanıt olarak belirli klişeler veren el kitaplarından ilk yorumlama bilgilerini alırsınız.

Başlangıçta bu iki parametreli yorum kalıplarını iyice öğrenmeniz gerekir. Ardından da parametre sayısını üçe çıkararak daha gelişmiş yeni yorum kalıpları üzerinde alıştırma yapmaya başlarsınız: Örneğin, "Mars İkizler burcunda ve dördüncü evde iken nasıl yorumlanır? Dördüncü evdeki Mars Venüs'e karşıt açı yapınca ne olur? Mars, Ay'a kare açı yaparken aynı zamanda Venüs'e de karşıt durumda ise ne anlama gelir?" gibi basit kombinasyonların yanıtını bulmak için araştırırsınız. Bunlar için de klişeler veren el kitapları vardır. Ancak, parametre sayısı arttıkça, ortak kullanılan yorum bilgisine dayalı kişisel bir yorumlama sanatı ortaya çıkar. Diğer bir deyişle, yorum bilgisinin yöntem ve kuralları herkes için aynıdır, ama yorumlama sanatı kişiye özeldir.

Yorumlama bilgisinin ikinci aşamasında, geleceğe yönelik konuları değerlendirme yöntemleri öğrenilir. Bu aşamada daha çok yeni bir hesaplama tekniği  ile buna ilişkin değerlendirme yöntemi vardır. Astrolojik tanımıyla, "transitler" ve "sekonder progresyonlar" ve bunların yorumlanışı öğrenilir. "Primer progresyonlar"a ve "konvers progresyonlar"a bu aşamada hiç gerek yoktur.

Yorumlama bilgisinin üçüncü aşaması, doğum haritalarının karşılaştırılması (synastry) üzerinedir. Hem statik olarak hem de geleceğe yönelik olarak synastry kuralları öğrenilir. 

Ayrıca, ek bilgi olarak, kısaca "orta-nokta" kavramı ve buna ilişkin ana yorum ilkeleri ile yıldızlar ve bunların yorumlama tekniğindeki yerini de ön bilgi olarak öğrenmek gerekecektir. Solar ve Lunar dönüş haritalarının yorumlamaya katkısı hakkında da kısa bilgi edinmek yeterlidir. Keza, "doğum astrolojisi" (natal) ve "karşılaştırma astrolojisi" (synastry) dışında, diğer dallara ilişkin ve tanımaya yönelik ön bilgileri de edinmek gerekir. Örneğin, horary, medikal, politik, ticari, seçimsel, kartografik, v.s. dalları sadece tanımak yeterlidir. Ayrıca, batıya has uranyen ve kozmobiyolojik sistemlerin, harmonik ve relokatif hipotezlerin yanısıra, Hint ve Arap astrolojisinin, özellikle 28'lik lunar referans sisteminin ne olduğu hakkında da genel bir kanı oluşturacak kadar bilgi edinmek gerekir. Temel öğrenim düzeyinde bunların detayına girilmez.

Bütün bu aşamalardan geçtikten sonra, gerçek anlamda işe yarayan bir yorumlama sanatına sahip olduğunuzda, artık astrolog olarak anılma yetkisini kazanırsınız. Bu da, başkasının yardımı olmaksızın basit yorumlar yapabilecek duruma geldiğinizi gösterir. Uzman astrolog olabilmeniz için de önünüzde uzun bir tecrübe edinme ve öğrenme süreci bulunmaktadır. Çalışma azminize ve yeteneğinize göre bu süre bazen beş-on sene kadar kısa sürer, bazen de hiç bitmeyebilir. Konuyu bir örnekle kapıyorum: Tıp fakültesinden psikiatrist namzeti olarak mezun olan her hekime, derslerde hangi ruhsal bozukluğun hangi yöntemle tedavi edilebileceğini, drogların farmakolojik etkilerini, vs.yi öğreten kaynaklar hep aynıdır. Ama, namzetlikten uzmanlığa geçtiğinde, her psikiatristin kendine has bir yorumlama biçimi olur ki bu yüzden birini değil de öbürünü seçmeyi yeğleriz.

    

Uzmanlık Eğitimi İçin Gerekli Koşullar

Uzmanlık eğitimine başlamak için, önce temel öğrenimin tamamlandığını gösteren bir yeterlilik belgesine veya bu düzeye göre hazırlanmış bir sınavı başarı ile geçmeye gerek vardır. Bu koşulu yerine getirenler, isterlerse uzmanlığa hazırlayıcı dersleri almaya başlayabilirler.

Günümüzde, farklı kuruluşların kendi kıstaslarına göre verdikleri değişik türden yeterlilik belgeleri bulunmaktadır. Gerek zaman içinde bu kuruluşlardan bazılarının güvenirliliğinin kalmaması gerekse bazılarının sırf para kazanmak uğruna bu işi ticarete dökmüş olmalarından dolayı, bu konuda benim tercihim, adayın durumunun sınav sonucuna göre belirlenmesidir.

Geçmişte aldığı eğitim ne olursa olsun, adayın bilgi ve tecrübesini kanıtlaması için belirli bir sınavı başarı ile geçmesi gerekmektedir. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınavda, adaya yukarıda özet olarak bahsettiğim temel konularla ilgili sorular ve problemler sorarım. Sınavda seçenekli soru uygulaması yoktur. Aday, A4 formatında boş düz kağıda gereğinde alet kullanarak, çizim yaparak, problem çözerek, tanımlamaları yazarak soruları düzenli bir biçimde cevaplamakla yükümlüdür.

Yazılı Sınav

Yazılı sınav üç bölümden oluşur: İlk bölümde, basit temel astronomi bilgisine ilişkin sorular yer alır. Bu bölümde örneğin, "geriye doğru hareket eder görünen (retrograd) bir gezegenin neden böyle davrandığını çizerek anlatın", "Jüpiter ile Venüs birleşimini Güneş Sistemi içinde ilgili yörüngeleri çizerek gösterin", "Güneş ve Ay tutulmaları nasıl ve hangi koşullarda olur, çizerek anlatın", "Yerel saatle, saat 15:10'da Güneş'in meridyen açısını yaklaşık olarak hesaplayın", "Dolunay evresinden beş gün önce Ay'ın görünen şekli nasıldır ve Güneş ile arasındaki açı yaklaşık kaç derecedir?", "Güneş'ten uzaklık sırasına göre gezegenlerin adlarını, sembollerini ve dolanım peryotlarını yazın", gibi sorular vardır.

İkinci bölümde, seçilen uzmanlık alanına ilişkin konuların temel bilgisi aranır. Örneğin, konu ekonomi ile ilgili ise bu alanda, hukuk ise yine bu alanda sorular vardır. Genellikle birey olarak insanlara yönelik astrolojik yorum alanında uzmanlaşmak isteyenlerin sayısı fazla olduğundan, buradaki soru örneklerini ona göre veriyorum: "İnsan bedenindeki belli başlı iç organların yerlerini şematik olarak çizin ve bunların en bilinen işlevinin ne olduğunu yazın", "Sindirim sistemini tarif edin", "Guatr (veya başka yaygın bir hastalık veya organ bozukluğu) nedir ve nasıl oluşur?", "Kişilik ve karakter arasındaki fark nedir?", "Defans mekanizmalarını kısaca tarif edin", "Şizofreni ile paranoya arasındaki en belirgin farkları anlatın", v.s.

Üçüncü bölümde, iki soru vardır: İlkinde adaya bir tarih, yer ve gerekli malzeme verilerek, buna göre horoskop (doğum haritası) çizmesi, açıları göstermesi, ve statik hesaplamaya ilişkin gereken ne varsa yapması söylenir. İkincisinde ise, adaya yine bir tarih, yer ve gerekli malzeme verilerek, gelecekle ilgili olarak filanca tarihteki transit ve progresif değerleri hesaplaması ve bunların doğum haritasındaki noktalara yaptıkları açıları listelemesi istenir.

Üç saatlik yazılı sınavda, yorum bilgisiyle ilgili soru bulunmaz. Bütün sorular toplu olarak sınavın başında ve boş cevap kağıtlarıyla birlikte adaya verilir. Aday istediği bölümden başlayabilir, ancak cevapların düzenli biçimde yazılarak soru kağıtlarıyla birlikte verilmesi istenir. Yazılı sınavın ilk iki bölümünde 100 puanlık onar soru vardır ve adayın her bölümden en az 60 puan alması gerekmektedir. Üçüncü bölümde, ilk soru 40 ikinci soru 60 puandır. Bu bölümde de adayın en az 80 puan alması gerekir. Toplam 300 puanlık yazılı sınavda 200 puan veya üstünde alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonucu, takibeden beş gün içinde adaya bildirilir.

Sözlü Sınav

Sözlü sınav üç bölümden oluşur ve ancak yazılı sınav başarıldıktan sonra, başka bir günde yapılır. 20 dakikalık ilk bölümde, adaya astroloji ve uygulaması hakkındaki düşünceleri sorulur. Bu sorular, adayın uzman olmaya yeterli sorumluluğa ve bilince sahip olup olmadığı, ne maksatla bu eğitimi almak istediği ile ilgilidir. 80 dakikalık ikinci bölümde, adaya gerekli bütün malzeme hazırlanmış olarak verilir. Elindeki verilere göre 30-40 dakika kadar inceleyip notlarını aldıktan sonra, doğum haritasını yorumlaması ve geleceğe yönelik değerlendirme yapması istenir. 80 dakikalık üçüncü bölümde ise, adaya ikinci bir doğum haritasına ilişkin malzeme verilir. 30-40 dakika kadar inceledikten sonra bunu ilk harita ile karşılaştırması, statik synastry yorumu yapması, ardından da her iki haritanın geleceğe ilişkin karşılaştırmalı durumunu anlatması istenir. Sözlü sınav üç saat sürer ve bu sırada adayın sadece yorumlama yeteneği ölçülür. Gerekli hesap sonuçları, çizimler ve listeler adaya hazır olarak verilmektedir.

Sözlü sınavda konu ile ilgili sorular da bulunur ve her bölümde adayın bilgi ve tecrübesi hakkında belirli bir kanaat oluşur. Böylece, sözlü sınavın sonucu sınav bitiminde hemen belirlenir. Adayın uzmanlık eğitimine uygun olup olmadığı, eğer eksikleri varsa bunların neler olduğu kendisine anlatılır. Sözlü sınavı başarı ile tamamlayanlar "Pratisyen Astrolog Yetki Belgesi" (Practician Astrologer Qualification Certificate) alarak uzmanlık eğitimine hak kazanırlar.

Sınav Dönemleri ve Koşullar

Uzmanlık eğitimine giriş sınavları, Eylül - Mayıs ayları arasında ve önceden randevu alınarak yapılır. Sınavlar tek kişiliktir, toplu sınav yapılmaz. Sınavlarda cetvel, kalem, hesap makinesi gibi alet kullanımı serbesttir. Kitap, ders notu, bant kaydı, telefon, astro-calculator gibi yardımcı malzeme bulundurulmaz. Kopya çekme girişimi kesin yetersizlik kanıtıdır ve ikinci bir sınav hakkının da ortadan kaldırır. Sınav başladıktan sonra, sağlık problemi gibi acil bir durum sözkonusu olmadıkça ertelenemez.

Sınavlar Türkçe, İngilizce, Almanca dillerinden birinde yapılır. Adayların en az lise mezunu ve 24 yaş üstünde olmaları gerekir. Üniversite mezunu olup en az iki dönem Astronomi eğitimi görmüş adaylar, yazılı sınavın ilk bölümünden 100 puan almış sayılırlar. Yazılı sınavın ikinci bölümüyle ilgili konuda yeterli akademik belgeye sahip adaylar da bu bölümden 100 puan almış sayılırlar. Örneğin, ikinci bölüm insan ile ilgili ise en az ikişer dönem Anatomi, Fizyoloji ve Psikoloji eğitimini içeren diplomalar yeterli sayılır. Yazılı sınavın üçüncü bölümünden ve sözlü sınavdan muafiyet yoktur.

Sınav Sonunda Verilen Belgenin Değeri

Gerçek anlamda, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kişi veya kuruluşun astroloji mesleğine ilişkin akademik anlamda diploma verme yetkisi yoktur. Zira, astroloji akademik anlamda bir bilim veya sanat değildir. Ancak, akademik olmasa da, astroloji bir disiplin olarak kabul edilir ve bu alandaki bilgisini kanıtlamış kişiler farklı düzeydeki yetki belgeleri ile ödüllendirilebilirler. Diğer yandan, uygulamada diploma veren çok sayıda kişi veya kuruluş var ise de, ne verdikleri diplomanın ne de bu kuruluşların akademik anlamda bir değeri yoktur. Dolayısıyla, hangisi olursa olsun, herhangi bir astroloji eğitimi sonunda alacağınız belge ile ülkemizde bu mesleği resmen uygulama yetkisine sahip olamazsınız. T.C. yasaları, astrolog ünvanını bir mesleğe ilişkin olarak değerlendirmeye ve buna uygun yetki vermeye olanak tanımamaktadır. Para kazanmak amacıyla bu alanda yapılan yanlış ve maksatlı açıklamalara kanmamanızı önemle hatırlatırım.

      

Uzmanlığa Hazırlayıcı Astroloji Dersleri

Uzman olabilmek için, önce temel öğrenimin üzerine yeni bilgiler eklemek gerekir. Üniversite eğitiminden sonra aldığınız diplomanın ardından nasıl master ve doktora gibi lisansüstü çalışmalar gerekiyorsa, astroloji eğitiminde de durum aynıdır ve akademik prosedürün benzeri uygulanır. Uzmanlık alanı olarak kendinize seçeceğiniz konuya ilişkin ileri düzeyde bilgi ve yönteme geçmeden önce, bunları anlayabilmeniz için, temel astroloji öğreniminin devamı niteliğinde olan gelişmiş yöntemleri ve farklı ekollere ilişkin bilgileri edinmeniz gerekecektir.

Uzmanlık eğitiminin iki dönemlik ilk bölümünde, temel bilgileri pekiştirecek gelişmiş yöntem ve teknikler vardır. Ayrıca, astrolojinin herhangi bir dalında yorum yapabilmenize, o dala özgü teknikleri kullanabilmenize olanak sağlayan çalışmalarda bulunursunuz. İkinci bölümde de iki dönem boyunca, sadece uzmanlık alanınıza ilişkin ileri derecede tekniklerin detaylarını öğrenip bunların uygulanması hakkında yeterince tecrübe kazanacak düzeye gelirsiniz. İkinci dönemin sonunda, benim eşliğimde müşteri karşısına çıkarak, gerçek ortamda uygulamalı yorum alıştırmaları yaparsınız. Bu sayede, profesyonelliğin gereklerini de öğrenmiş olursunuz.

Uzmanlık eğitiminin programı yoğun çalışmayı gerektirir. Profesyonel olmayı amaçlayan bir çalışmada, amatörlüğe yer yoktur. Bu bakımdan, ciddi biçimde sürekli olarak kendini bu konuya vermeyi göze alamayanların, uzmanlık eğitimine hiç başlamamalarını özellikle öneririm.

Birinci Bölüm Dersleri

Uzmanlık eğitiminin ilk iki döneminde, astrologlar için astronomi bölümünde şu konular işlenir: Küresel astronomide astrolojik açıdan gerekli olan bölümler: Ekliptik, ekvatoral ve horizontal referans sistemleri. Heliosentrik ve geosentrik konum hesapları. Refraksiyon ve aberasyon. Basit yörünge tayini. Tutulmalara ilişkin hesaplamalar. Presesyon ve Nütasyon. Yıldızlar bilgisine giriş, ve saire. Bu konuları yeterince anlayabilmek için biraz matematik bilgisine gerek vardır. Ancak, zorlananlardan entegral ve diferensiyal hesap bilgisi istenmez. Diğer yandan, 12'lik ev sistemlerinin küresel tanımları ve uygulamada getirdiği problemler üzerine alıştırmalar, Arap ve Hint kökenli 28'lik ev sisteminin astronomik temelleri, değişik progresyon hesapları, konvers yöntemler, natal analiz yöntemlerindeki işlemler, rektifikasyon hesabında uygulanan algoritmalar, endikatör tayini hesapları, uygun tarih seçme kriterlerinin hesabı, Astrokartografinin ana kuralları, selektif relokasyon teknikleri, Hint astrolojisinde hesaplama yöntemleri gibi konuların yüzeysel olarak geçiştirilmesine olanak yoktur. Astrologlar için astronomi bölümünde, sadece araştırma alanında uzmanlaşmak isteyenler için ayrıca istatistik yöntemler, rapor hazırlama tekniği, bilgisayar uygulamaları da öğretilmektedir.

Akademik açıdan astronomi bilgisi derslerde anlatılmaz. Bu konular, okunacak literatürün liste halinde verildiği bir program içinde, öğrencinin kendi başına öğrenmesi gereken hususlardır. Literatür, üniversitede okutulan ders kitaplarından seçilir. Ancak, öğrenciden ders dışında kendisine verilen haftalık ve aylık yoklamaları yanıtlayıp yazılı olarak iletmesi beklenir. Astrolojiye uygulanan bütün hesaplamalar ise derslerde anlatılır. Astronomi bilgisinden kısmen muafiyet, sadece üniversitenin astronomi bölümünü bitirmiş olanlar için geçerlidir. Ancak, astrolojiye ilişkin hesaplamalardan muaf tutulmazlar.  

Uzmanlık eğitiminin ilk iki döneminde, seçilen alana uygun öğrenim de önemli bir yer tutar. Kendisine insan ve ilişkilerini konu edinecek adayının bilmesi gereken konular genellikle şunlardır: İnsan bedeninin anatomik ve fizyolojik özellikleri. Organların işlevleri. Solunum, dolaşım gibi sistemlerin yapısı. Genel hastalıklar bilgisi. Toksikoloji ve parazitoloji hakkında genel bilgi. Farmakolojik genel bilgi. Teşhis ve tedavi yöntemleri. Laboratuar testleri. Bulguların değerlendirilmesi ve saire. Beden sağlığının yanısıra, ruh sağlığı bakımından da insanı tanımak gerektiğinden bu alanda ayrıca insan psikolojisinin normal ve anormal yönleriyle bilinmesi için gerekli konular işlenir. Örneğin, kişilik ve karakter teorileri, defans mekanizmalarının detaylı tanımı, ruhsal hastalıkların ve bozuklukların sınıflandırılması, psikiatrik teşhis ve tedavi yöntemleri, psikofarmakolojiye giriş ve sair konularda uzman astroloğa yetecek bilgileri edinmek gerekmektedir.

Medikal astroloji alanında uzmanlaşmak isteyenler için bu program detaylı bir biçimde uygulanır. Zira, medikal astroloji uzmanı aynı zamanda hekimlere yönelik rapor hazırlamak zorundadır. Kısacası, pratisyen bir hekimin bilgisine yakın düzeyde donanımı olması gerekir. Bu bakımdan, medikal astroloji alanında uzmanlaşmak isteyenlerin en azından tıp fakültesi öğrencisi veya herhangi bir biçimde tıp disiplini almış olmalarında fayda vardır. Genel olarak insan ve ilişkilerinde uzmanlaşmak isteyenler için bu programın uygulanışı daha yüzeyseldir.

Diğer uzmanlık alanlarında da aynı  kural geçerlidir. Örneğin, ticari uzmanlık için piyasa ekonomisi, para politikaları, şirketler bilgisi, ticaret kanunu, borçlar hukuku gibi konuların bilinmesi gerekir. Keza, hukuk uzmanlığında da özellikle çalışılacak ülkedeki hukuk sistemi, meri kanunlar, muhakeme usulleri gibi ana konuların bilinmesi gerekir. Esasen, uzman adı altında çalışan astrolog, seçtiği alandaki konunun uygulayıcısı olan uzman kişiye, örneğin bir avukata veya mali danışmana elindeki vaka ile ilgili rapor yazabilecek düzeyde bilgi sahibi olmak zorundadır. Aksi takdirde kendisine uzman denemez.

Uzmanlık alanına ilişkin akademik bilgi, uzmanlık eğitimi derslerinde anlatılmaz. Bu konularda hangi ders kitaplarının okunacağı liste halinde ve konuları seçmeli olarak öğrencilere verilir. Örneğin, medikal astroloji alanında öğrenim gören bir adaya, izleyeceği tıp literatürü programı önceden verilir. Bu programa göre öğrenci, haftalık ve aylık yazılı yoklamaları ders süresi dışında yanıtlayarak elden iletir. Ancak dönem sonunda, yazılı ve sözlü sınavlarda bu konular yer alır. Seçtiği alanda akademik bilgisini belgeleyen öğrenciler, bu tür yoklamalardan ve sınavlardan muaf tutulurlar. Örneğin, insana ilişkin genel uzmanlık dalında, tıp fakültesinde klinik öncesi eğitimini tamamlamış olanlar, eğitimin bu bölümünden muaftır. Keza, ana dalı hukuk veya ekonomi olanlar için de ilgili fakültenin ileri sınıf öğrencileri için aynı kural geçerlidir.

Öğrencinin uzmanlık alanındaki akademik bilgisini astrolojiye nasıl uygulayacağı ise derslerde öğretilir. Verilen literatür okuma programına paralel olarak, hangi akademik bilgi işlenmişse, ders süresi içinde bunun astrolojik uygulaması anlatılır. Örneğin, program gereği elinizdeki kitaplardan zehirlenme ve çeşitleri hakkında bilgi edinmeniz istenmişse, bu akademik bilgiyi edindikten sonra gireceğiniz derste, zehirlenme vakalarıyla ilgili astrolojik teşhis yöntemleri hakkında gerekenleri öğrenirsiniz. Veya, sözgelimi o haftaki okuma parçanız persekütif paranoya üzerine ise, buna ilişkin planeter kalıpların özellikleri ve astrolojik açıdan ayırdedici faktörlerin neler olduğunu öğrenirsiniz. Dolayısıyla, akademik ön bilgiyi edinmeden dersi anlamanız mümkün değildir. Bu bakımdan, uzmanlık eğitimi yoğun ilgi ister.

İnsan sağlığının inanılmaz ölçüde hafife alındığı bir ülkede yaşıyoruz. Eğitimsizliğin yaygınlığı ve bazı ruhsal sebepler yüzünden hemen hemen herkesin sağlık konusunda bilgiç kesildiği günümüz ortamında, bir de belgeli şarlatan yetiştirmemek için bu uzmanlık eğitiminde çok titiz davrandığımı özellikle belirtmek isterim. Dolayısıyla, yoklama ve sınavlarda yetersiz kalan öğrenciler, bir sonraki döneme geçemezler. "Para ödedi, ayıp olmasın" gibi bir zihniyeti benimsemem mümkün değildir ve "idare etmek" gibi anlayışım yoktur. Bilgisinin yeterli düzeyde olduğunu kanıtlayamayanlar, sonuçlarına katlanmak zorundadırlar. Zira, gördüğüm kadarıyla, ortalıkta kendini uzman astrolog ilan ederek topluma zarar veren yeterince şarlatan vardır.

İkinci Bölüm Dersleri

Eğitimin ikinci bölümünün ilk dönemi, astroloji dallarının detaylı biçimde tanınmasıyla başlar. Üç ay boyunca, "doğum astrolojisi" (natal) ve "karşılaştırmalı astroloji" (synastry) dışındaki dallara ilişkin değerlendirme ve analiz yöntemleri uygulamalı olarak işlenir. Arap ve Hint astrolojisine ilişkin bazı detayların uzmanlık alanına göre nasıl uygulanacağı hakkındaki örnekler üzerinde durulur. Politik astrolojinin (mundane) kendine özgü yöntemleri görülür ve özellikle bu alandaki rektifikasyon ve endikatör tayini yöntemleri anlatılır. Seçimsel (electional) astrolojide, farklı kriter kombinasyonlarının sonuçları nasıl etkileceği görülür. Keza, klasik gezegenler dışında belirli gezegen uydularının ve diğer gök cisimlerinin konumlarına göre yorumlama sanatına nasıl derinlik getirileceği gösterilir. Kozmobiyoloji ve astrokartografi ekollerinden nasıl faydalanılacağı anlatılır. Ortaçağ kökenli ve bir tür falcılık olan horary usulleri de bütün tutarsızlıklarıyla birlikte öğrenciye gösterilir. Keza, sembolik astrolojiden de örnekler verilerek, bilimselliğin dışına çıkmamanın nedenleri anlatılır. Bu dönemde ayrıca, kendi kurduğum ekol olan küresel (spherical) astrolojinin temel ilkeleri de basit biçimde öğrenciye tanıtılır. Diğer yandan, astroloji içinde ayrı bir disiplin olan ezoterik astrolojinin esasları da bu dönemde işlenir.

Son dönem dersleri, bütünüyle yorumlama sanatının inceliklerine ayrılmıştır. Uzmanlık alanına göre öğrencinin ileride karşılaşabileceği bütün olasılıkları düşünerek hazırladığım bu bölümde öğretilen konu ustalıktır. Dönem sonu sınavını başardıktan sonra girilen genel sınavın sözlü bölümünde, müşteri önünde uygulama vardır. Bu uygulama, uzmanlık belgesi alacak adayın ne derece ustalaştığının göstergesi olur ve yetki belgesine yazılan açıklamada yer alır. Zira, öğrencinin teorik olarak kağıt üstünde bilmesi ile pratikte bunu canlı olarak uygulaması farklıdır.

Araştırma alanında uzmanlaşmak isteyen adaylar, bu son dönemde, konularıyla ilgili bilgisayar programlarını kullanma ve verileri değerlendirme eğitimini görürler. Ayrıca, dördüncü dönem sonundaki genel sınavın sözlü bölümü yerine, bir proje hazırlamakla yükümlüdürler.

Dönem Süreleri ve Sınavlar

Uzmanlık eğitimi dönemleri Eylül ortasından Aralık ortasına ve Şubat başından Mayıs başına kadar olmak üzere senede iki keredir. Dersler, haftada bir kere ve katılanların seçeceği gündedir. Ders notları yazılı olarak bir önceki ders sonunda verilir. Alıştırmalar da ders sonunda verilir ve bir sonraki ders başında yanıtlar toplanır. Ocak ve Mayıs aylarında dönem sonu sınavları yapılır.

Haftada bir olan 90 dakikalık ders süresi iki bölüm olup her bölüm 45 (30 + 15) dakikadır. 30 dakikalık süre içinde, katılanlardan dikkatlerini yoğun biçimde anlatılan konuya vermeleri ve soru sormamaları beklenir. Her bölümdeki 15 dakikalık ek süre dersle ilgili soruların yanıtlanmasına ayrılmıştır. Ders süresince sohbete yer verilmez ve soruların o günkü ders konusu dışında olmamasına dikkat edilir. İki bölümlük ders arasındaki 15 dakikalık dinlenme süresi, katılanlarla serbest konuşmaya ayrılmıştır. Gecikmeler olduğunda, önceden belirlenmiş ders saatinden en geç 15 dakika sonra ders başlar ve arada gelenler için tekrar yapılmaz. Pratik olarak, her ders için haftada yaklaşık iki saatlik bir süre ayrılmaktadır.

Ders sırasında anlatılan konunun özeti, öğrencilere bir hafta öncesinden yazılı olarak gerekli çizimlerle birlikte verilir. Bu suretle, derse önceden hazırlanarak katılma olanağı sağlanır. Ders sonunda ise, anlatılan konuyla ilgili alıştırma soruları yazılı olarak öğrencilere dağıtılır. Öğrenciden beklenen, bir haftalık süre içinde bu soruları yanıtlaması ve tekrar geldiğinde alıştırma yanıtlarını yazılı olarak vermesidir. Alıştırma sorularını başkalarından yardım görmeksizin yanıtlaması, öğrencinin kendi yararınadır. Zira, bu suretle her hafta öğrencinin derslere ilişkin verimliliği ölçülecek ve gerektiğinde kendisine yol gösterilecektir.

Her dönem sonu yapılan ve dönem dersleri ile ilgili yazılı ve sözlü sınavı başarı ile geçenler, bir sonraki dönemin derslerini almaya hak kazanırlar. Dört dönemi başarı ile bitirenler, uzmanlık sınavına girmeye hak kazanırlar. İki aşamalı olan uzmanlık sınavını başarı ile geçenlere, "Uzman Astrolog Yetki Belgesi" (Expert Astrologer Proficiency Certificate) verilir.

     

               

Uzmanlık eğitimi 3 aylık dört dönemden oluşmaktadır.

               

Uzmanlık eğitimi dört bağımsız dönemden oluşur.

           

Posta servisi ile uyguladığım bir eğitim programım yoktur. Uzmanlık eğitimi öncesiyle ilgili astrolog eğitimi veren herhangi bir program uygulamıyorum. Çalışmalarımın yoğunluğu sebebiyle temel eğitime ayıracak zamanım bulunmamaktadır. Uzmanlık eğitimi için başvurmak isteyen adaylar, iletişim sayfasında verdiğim kanalları kullanabilirler. Beni aramadan önce LÜTFEN yukardaki metni iyice okumanızı rica ediyorum. Zira, sorularınızın çoğunun yanıtları zaten burada bulunmaktadır.

Bu öğrenim programı ve sınavlar, tamamıyla kendi eğiticilik tecrübeme dayanarak hazırlanmıştır. Benim dışımda herhangi bir kurumun veya kişinin gözetimi veya yönetimine tabi değildir. Bu program İngilizce ve Almanca olarak daha önceden 1999-2003 arasında dört yıl boyunca "TETRAKTYS - Astrological Counselling, Research & Education Centre" tarafından uygulanmış ise de, kurucusu ve başkanı olduğum bu kurumda 2006 yılına kadar bütün çalışmalar araştırmaya yönelik planlandığından, bu tür bir eğitim uygulamasına kurum içinde şimdilik yer verilmemesi öngörülmüştür. Ancak, Türkiye'deki bu ilk uygulamada dersleri sadece ben vereceğim ama sertifikalar yine kurumun daha önce onayladıklarıyla aynı olacaktır.

---oOo---

                 

Ek not: Bu sayfayı yayınladıktan sonra, sizlerden gelen e-posta ve telefonlardan, ülkemizde bazı kişilerin benden veya TETRAKTYS'den yetki belgesi veya sertifika aldıkları iddiasıyla faaliyette bulunduklarını öğrendim. Gereksiz polemiklere yer vermemek için bu tür iddiaları olanların adlarını açıklamıyorum. Zira, sahte belge düzenlemiş olan bu kişilerle ilgili hukuki işlemler, bağlı oldukları savcılık bürolarınca başlatılmıştır. Ancak, şu hususu önemle belirtmek isterim: Türkiye'de astrolog veya benzeri ünvan altında birtakım işler yapanların hiçbirisi, ne başkanı olduğum "TETRAKTYS - A.C.R.E. Centre" ne de benden herhangi bir belge almış değildir.

Bu tür iddiaları olanlardan, belge göstererek kanıtlamalarını ısrarla istemenizi rica ediyorum. Üzerinde benim veya başkanı olduğum kuruluşun adı geçen herhangi bir belge ile karşılaştığınızda da durumu bana iletmenizi önemle rica ederim. Zira, kişisel veya kurum olarak yetki belgesi verdiğimiz astrologlar tarafımızdan periodik olarak denetlendiğinden ve bu kişilerden hiçbirinin ülkemizde faaliyette bulunmadığını bildiğimizden dolayı, size gösterilen sözkonusu belgelerin sahte olma olasılığı çok yüksektir.

"Temiz toplum" olabilmemiz için, hangi konuda olursa olsun, halkı kandıranların ilgili devlet kurumlarınca cezalandırılmasında yarar vardır. Benim veya başkanı olduğum kurumun yetki belgesi ile ders verdiğini veya danışmanlık yaptığını iddia edenleri lütfen bana haber veriniz. Bu kişilerin kamu aleyhine işlemiş oldukları suçla ilgili savcılık kovuşturmalarında adınızın herhangi bir biçimde geçmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Son derece can sıkıcı olan bu konuya gösterdiğiniz ilgiye ve yardımlarınıza teşekkür ederim.

Haluk Akçam - 2008

    

             

Türkiye

Dünya

Ekonomi

Deprem

Sağlık

Güncel

Kişisel Danışmanlık

Ticari Danışmanlık

Özel Danışmanlık

Copyright © 2008 Haluk Akçam - Bu sitede yer alan her türlü yazı, resim, grafik, program ve bilginin telif hakkı MİSKET yazılım ve danışmanlık Ltd.Şti.ne aittir.